Ledige stillinger

Ledig stilling hos Bianco

Bianco Trondheim Torg søker engasjert salgsmedarbeider.

Bianco Trondeim Torg søker engasjert salgsmedarbeider i 50 % stilling, tidsbegrenset*

 

Salgsmedarbeider - Bianco Footwear