Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Ledige stillinger

Ledig stilling hos Espresso House

100% assisterende coffe shop manager.

Denne stillingen bidrar til Espresso House sitt formål ved å lede og utvikle teamet i henhold til selskapets verdier og kultur, og ved å ta ansvar for drift av din avdeling sammen med Coffe Shop Manager. Assisterende Coffee Shop Manager sin primære oppgave er å lede og utvikle teamet, samt det totale ansvaret for driften av kaffebaren. Vi har stor tro på mennesker og mangfold og Espresso House skal være en god arbeidsplass for alle. Som en leder i Espresso House er du en rollemodell for at alle følger vår visjon og verdier, og jobber for å ha høy trivsel og et godt arbeidsmiljø i sin avdeling.

Stillingen rapporterer til Coffee Shop Manager.
Arbeidsoppgavene inkluderer i hovedtrekk: 

Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø med god lagånd
Rekruttere, lære opp, utvikle, samt skape et trygt og godt team. Et trygt team skaper gode forutsetninger for å skape gode gjesteopplevelser med fornøyde gjester.
Forsikre deg om at lover, regler og forskrifter blir fulgt, og arbeide i henhold.
Lede og utvikle teamet ditt: delegere ansvar og arbeidsoppgaver på best mulig måte
Sikre en god intern kommunikasjonsflyt og informasjonsdeling med teamet på Workplace
Sikre at avdelingen lever opp til EHs driftsstandarder
Sikre kvaliteten i avdelingen når det gjelder servicenivå, kvalitet og renslighet gjennom våre driftsverktøy  


Mail markeres med Assisterende Coffee Shop Manager Trondheim Torg. 

Kontaktinfo 
Anna Kristine Løvstrand
98420566
Trondheimtorg_nor@espressohouse.se 
 

Søknad og cv leses fortløpende. Oppstart etter avtale.