Åpningstider

Vår miljøpolitikk

Miljø og konkurransekraft – vår miljøpolitikk
DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.

 

◾Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø


◾Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene


◾Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift


◾Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning

◾DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

ISO 14001

 

◾DNB Næringseiendom er i en prosess for å ISO sertifisere forvaltningsvirksomheten

◾Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning

◾Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

 

For våre leietakere: leietakerdnb.no